Veebipoe AIVEL.EE (edaspidi Veebipood) omanik on Aivel OÜ (registrikood 10367457), asukohaga Süda 12-10, Tallinn 10118, Eesti.

1. Müügilepingu kehtivus, kauba- ja hinnainfo

Müügitingimused kehtivad Veebipoest kaupade ostmisel. Veebipoes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde. Hinnale võib lisanduda tasu kauba kätte toimetamise eest. Toote hind veebipoes võib erineda hinnast Aiveli tooteid füüsiliselt müüvates poodides.

Kauba kätte toimetamise tasu sõltub Ostja asukohast ning kätte toimetamise viisist. Kätte toimetamise tasu kuvatakse Ostjale tellimuse vormistamisel.Teave kauba kohta on esitatud Veebipoes vahetult kauba juures.

Veebipood võib igal ajal Tingimusi ja hindu muuta. Tingimuste muudatused avaldatakse veebilehel aivel.ee ja need jõustuvad koheselt peale avaldamist. E-poodi kasutades ja selle vahendusel tellimust esitades kinnitab Ostja, et on Tingimustega nõustunud.

2. Tellimuse vormistamine

Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Seejärel on võimalik ostukorvis olevaid tooteid vaadata, koguseid muuta ja eemaldada. Samal lehel saab valida sobiva kohaletoimetamise viisi ning tutvuda saatmiskuludega.

Kaupade eest on võimalik tasuda kas ülekandega (arve alusel) või muu makselahenduse abil. Ostja tasub tellimust kinnitades 100% toote hinnast.

Tellimusest tulenev võlaõiguslik leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole.

3. Kohale toimetamine

Kaupu saadetakse järgmistesse riikidesse: Euroopa Liidu riigid ning, erikokkuleppel Veebipoega, muud maailma riigid.

Veebipood toimetab Toote kohale pakiautomaadi teenusega. Lisaks on võimalik tootele ka ise järele tulla aadressile Süda 12-10 Tallinnas. Ise järele tulemiseks on vajalik eelnevalt aeg kokku leppida.

Kauba saatmiskulud kannab sõltuvalt tellimuse suurusest ja tarneviisist Ostja või Veebipood. Vastav hinnainfo on kuvatud saatmisviisi juures.

Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul Ostja määratud sihtpunkti kuni 10 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumisest. Väljaspool Eestit toimub kohale toimetamine kuni 30 kalendripäeva jooksul. Nimetatud tähtajad on informatiivsed. Kui selleks ajaks pole toode kohale jõudnud, siis võtta Veebipoega ühendust.

Veebipood ei vastuta viivituste või tekkinud probleemide eest juhul, kui viivitus või probleem on tekkinud Ostja poolt tellimuse vormistamisel sisestatud andmete ebatäpsusest.

4. Taganemisõigus

Peale toote kättesaamist on Ostjal aega 14 päeva, et Tootega tutvuda. Kui Ostja ei ole mingil põhjusel Tootega rahul, siis on Ostjal õigus 14 päeva jooksul Toode tagasi saata, teavitades tagastamise soovist Veebipoodi e-posti aadressil veikolasting@hotmail.com.

Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.

Tagastatav Toode peab olema originaalpakendis ja samas seisukorras, mis Ostjani jõudes. Toode peab olema kasutamata ehk tootel ei tohi olla mingisuguseid märke, jälgi, kahjustusi, mida Tootel ei olnud Ostjani jõudes. Kasutamisjälgedega tagastatavaid Tooteid Veebipood ei aktsepteeri ja need saadetakse tagasi Ostjale.

Juhul kui Ostja saadab Toote tagasi vastavalt eelpool mainitud kahe punkti tingimustele, siis tagastab Veebipood Ostjale toote maksumuse (saatmiskulud jäävad Ostja kanda). Toote maksumus tagastatakse Ostjale mitte hiljem kui 14 päeva jooksul, alates hetkest, mis Ostja on edastanud Veebipoele tagastamisavalduse, tingimusel, et tagastatav Toode ise jõuab Veebipoeni selle aja (s.t 14 päeva) jooksul.

Kui Tootel esineb defekte, on Ostja kohustatud kontakteeruma Veebipoega esimesel võimalusel, selleks et esitada vastav avaldus. Veebipood asendab Toote või juhul kui see ei ole võimalik, tagastab Toote maksumuse. Kui Toode on kahjustatud, siis tasub Toote ümbervahetamise kulud Veebipood. 

Veebipood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

5. Otseturustus ja isikuandmete töötlemine

Ostja annab Veebipoele nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks.

Ostja poolt tellimuse esitamisel sisestatud andmed säilitatakse Veebipoe poolt, eesmärgiga täita Ostja esitatud Toote tellimus ning arendada Veebipoe poolt Ostjale pakutavat teenust.

Registreeritavate isikuandmete hulka kuuluvad andmed Ostja tellimuse kohta - Ostja nimi, ettevõtte nimi (kui kohaldub), aadress, e-posti aadress, telefoninumber, kasutatud makseviis ja valitud Toote andmed (sh suurus).

Veebipood võib edastada Ostja isikuandmeid, mis on vajalikud Toote kohaletoimetamiseks kulleriteenust osutavale ettevõttele.

Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.

Veebipood ei edasta registreeritud isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud seaduses ette nähtud juhtudel.

Ostjal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid ning paluda neid muuta või kõrvaldada oma isikuandmed andmebaasist.

Veebipood võib Ostja nõusolekul saata Ostjale müügipakkumisi, uudiskirju, küsitlusi ja teisi teateid tellimuse esitamisel sisestatud Ostja e-posti aadressil.

6. Vastutus ja vääramatu jõud

Pooled vabanevad lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmisest osaliselt või täielikult, kui seda takistab vääramatu jõud, kusjuures pooled on kohustatud rakendama kõiki meetmeid, et ära hoida teisele poolele kahju tekitamine ja tagada võimalikult suures ulatuses lepingu täitmine. Vääramatu jõu esinemine peab olema tõendatud selle poole poolt, kes soovib viidata nimetatud asjaoludele kui alusele, et vabaneda seadusest tulenevast ja/või lepingus sätestatud vastutusest endale lepinguga võetud kohustuste mittetäitmise või mittevastava täitmise eest. Vääramatuks jõuks ei ole lepingu tähenduses poole majandusliku olukorra muutus, halvad ilmastikuolud, hinnatõus, puhkus, pankrot ega ka pankrotihoiatus või hagi tagamine.

Veebipoe igasugune vastutus on piiratud Toote maksumusega.

Lingid, mis viivad veebipoest teistele veebilehekülgedele ei ole Veebipoe kontrolli all ning Veebipood ei vastuta mistahes kahjude eest, mis võivad tekkida seoses vastavate linkide kasutamisega.

7.  Kohaldatav õigus

Tingimustele kohaldatakse Eesti õigust.

Kõik vaidlused Ostja ja Veebipoe vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul kui kompromissile ei jõuta on Ostjal õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse.